Παρακάτω ακολουθούν οι ισολογισμοί του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας για τα τελευταία έτη:

Ισολογισμός 2012