Άποψη για τα sex robots

Ζούμε σε μία ψηφιακή εποχή, όπου οι άνθρωποι θα παγιδευτούν ακόμη περισσότερο απ' την ψηφιακή τεχνολογία, θα χάσουν τη μεταξύ τους δομή και θα λειτουργούν πλέον ως μηχανήματα... ή όχι;