Οικονομική Κρίση και Επιπτώσεις στην Προσωπική Ζωή

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 2011 - 2017

Το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας διεξάγει έρευνα μέσω της ιστοσελίδας του. Η έρευνα αφορά στο κατά πόσο η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επηρεάσει τη σεξουαλική σας ζωή και τη γενικότερη ψυχολογία σας. Παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις.