Πορνογραφία

Το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας διεξάγει έρευνα μέσω της ιστοσελίδας του. Η έρευνα αφορά τα υπέρ ή κατά της πορνογραφίας στη ζωή του ζευγαριού. Παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις.