Ζώντας με την οικονομική κρίση

Η συγκεκριμένη έρευνα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σήμερα.