Σεξουαλική Αγωγή

Η σεξουαλική αγωγή ως μάθημα στο χώρο του σχολείου, περιγράφει τη σεξουαλικότητα ως μέρος και φυσική συνέχεια της ανθρώπινης ανάπτυξης. Περιλαμβάνει κεφάλαια, που αφορούν τη σωματική ανάπτυξη (φυσιολογία, ανατομία, σεξουαλική λειτουργία), την ταυτότητα του φύλου, τις διαπροσωπικές και ερωτικές σχέσεις, καθώς και θέματα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος που άπτονται της σεξουαλικότητας (κοινωνική και συναισθηματική μάθηση). Συνήθως, στις χώρες όπου διδάσκεται υποχρεωτικά, εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης για την υγεία και θεωρείται ένα μάθημα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τη μάθηση και την ευημερία των νέων. Ευρύτερα, οι υπεύθυνοι των χωρών που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα στο χώρο του σχολείου, θεωρούν, ότι η σεξουαλική εκπαίδευση ενισχύει με θετικό τρόπο την ψυχική, συναισθηματική, σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συσχετίζεται και με την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών.

Σε ανοικτό διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε το 2006 από το Υπουργείο Παιδείας, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ανέθεσε τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αναφερόμενο στην Ψυχική Υγεία και στη Σεξουαλική Αγωγή, στην Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας με προεδρεύοντα τον Δρ. Θάνο Ασκητή.

210 6104590
210 7789890

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.