Στυτική δυσλειτουργία

Ως στυτική δυσλειτουργία ορίζεται η μόνιμη ή παροδική αδυναμία για τη απόκτηση ή/και διατήρηση στύσης, ικανής σκληρότητας για σεξουαλική δραστηριότητα και ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι μελέτες που έχουν γίνει γύρω από τη στυτική λειτουργία, συνηγορούν στη άποψη ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ζωής του, μπορεί αιφνίδια και αναίτια να εμφανίσει ένα στυτικό επεισόδιο παροδικού τύπου δυσλειτουργίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποκτήσει μόνιμο πρόβλημα. Ο Kinsey στις αναφορές του υποστηρίζει ότι ο ένας στους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της ερωτικής του ζωής, εμφανίζει τουλάχιστον ένα τέτοιο επεισόδιο χωρίς να οδηγηθεί σε στυτική διαταραχή.

Τελευταίες παγκόσμιες μελέτες που καταγράφουν τη σεξουαλική ζωή του άνδρα της δυτικής κοινωνίας, δείχνουν ότι είναι αρκετά συχνό φαινόμενο η εμφάνιση στυτικής δυσλειτουργίας από την ψυχική σφαίρα (σε άνδρες νεαρότερης ηλικίας κυρίως), από οργανική πάθηση (άνδρες της μέσης ηλικίας και άνω) και από μεικτής οργανικής και ψυχικής αιτιολογίας παράγοντες (άνδρες της μεγαλύτερης ηλικίας, που αυξάνουν σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια με ενεργή σεξουαλική ζωή). Σε ποσοστά, το 50% των ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών θα εμφανίσουν στυτική δυσλειτουργία, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται με την ηλικία. Στους άνδρες ηλικίας μικρότερης των 40 ετών το ποσοστό ανέρχεται στο 20%.

210 6104590
210 7789890

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.