Σχολές Γονέων

Οι «Σχολές Γονέων» είναι ένα σχολείο και ένας φορέας εκπαίδευσης και μετάδοσης γνώσεων αποκλειστικά για γονείς, που ενδιαφέρονται να μάθουν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη σχέση τους με το παιδί τους, τη σχέση με το σύντροφό τους, αλλά και να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα που αφορούν την ευρύτερη λειτουργία της οικογένειας και τη δική τους προσωπική συμμετοχή.

210 6104590
210 7789890

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.