Τομέας Έρευνας

Συγκροτείται από ερευνητικές ομάδες εργασίας που μελετούν κοινωνιολογικά θέματα και συμπεριφορές που αφορούν την ανθρώπινη σχέση, τη σεξουαλική έκφραση και την διαφυλική επικοινωνία στην ελληνική πραγματικότητα, όπως παραδείγματος χάρη, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, η σεξουαλική αγωγή, η ερωτική και σεξουαλική ζωή την περίοδο της οικονομικής κρίσης κλπ. Οι έρευνες και οι μελέτες που διεξάγουμε αναπτύσσονται, κυρίως, μέσα από το αρχείο του Ινστιτούτου, τη διαδικτυακή χορήγηση ερωτηματολογίων και τη διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Τα συμπεράσματα συνεκτιμώνται με αυτά του γενικού πληθυσμού και δημοσιεύονται σε διάφορες πηγές ενημέρωσης, όπως το site του Ινστιτούτου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, καθώς και διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

  • Ερευνητικές ομάδες εργασίας που μελετούν κοινωνιολογικά θέματα και συμπεριφορές που αφορούν την ανθρώπινη σχέση, τη σεξουαλική έκφραση και την διαφυλική επικοινωνία στην Ελληνική πραγματικότητα. Έρευνες και μελέτες αναπτύσσονται μέσα από το αρχείο του Ινστιτούτου και τα συμπεράσματα συνεκτιμώνται με αυτές του γενικού πληθυσμού

210 6104590
210 7789890

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.