Υπογοναδισμός

Κατά μέσο όρο τα επίπεδα τεστοστερόνης μειώνονται κατά 0,4-2% ετησίως. Η συχνότητα εμφάνισης του υπογοναδισμού στους άνδρες μέσης ηλικίας είναι 6%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας και την ύπαρξη παχυσαρκίας. Ο υπογοναδισμός διακρίνεται σε πρωτοπαθή (όταν υπάρχει διαταραχή στους όρχεις), δευτεροπαθή (όταν υπάρχει διαταραχή στον υποθάλαμο ή/και στην υπόφυση), όψιμης έναρξης (μπορεί να υπάρχει διαταραχή στον υποθάλαμο, την υπόφυση ή τους όρχεις) ή λόγω αντοχής στα ανδρογόνα. Κλινικά μπορεί να διακριθεί σε εμβρυϊκής έναρξης, προεφηβικής έναρξης, ή, τέλος, όψιμης έναρξης. Ως όψιμης έναρξης υπογοναδισμός ορίζεται η μείωση των επιπέδων των ανδρογόνων στον άνδρα ο οποίος έχει αναπτύξει φυσιολογικά τα πρωτογενή και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου κατά την εφηβεία.

210 6104590
210 7789890

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.