Υπογοναδισμός

Κατά μέσο όρο τα επίπεδα τεστοστερόνης μειώνονται κατά 0,4-2% ετησίως. Η συχνότητα εμφάνισης του υπογοναδισμού στους άνδρες μέσης ηλικίας είναι 6%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας και την ύπαρξη παχυσαρκίας. Ο υπογοναδισμός διακρίνεται σε πρωτοπαθή (όταν υπάρχει διαταραχή στους όρχεις), δευτεροπαθή (όταν υπάρχει διαταραχή στον υποθάλαμο ή/και στην υπόφυση), όψιμης έναρξης (μπορεί να υπάρχει διαταραχή στον υποθάλαμο, την υπόφυση ή τους όρχεις) ή λόγω αντοχής στα ανδρογόνα. Κλινικά μπορεί να διακριθεί σε εμβρυϊκής έναρξης, προεφηβικής έναρξης, ή, τέλος, όψιμης έναρξης. Ως όψιμης έναρξης υπογοναδισμός ορίζεται η μείωση των επιπέδων των ανδρογόνων στον άνδρα ο οποίος έχει αναπτύξει φυσιολογικά τα πρωτογενή και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου κατά την εφηβεία.

210 6104590
210 7789890
210 7772100

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.