Η επίδραση της θεραπείας κρουστικών κυμάτων σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας

Κοινοποιήση:

Οι θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για άνδρες με στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας είναι αρκετές και ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 και οι πεϊκές ενέσεις είναι από τις θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής όταν πρόκειται για στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας. Το βασικό μειονέκτημα όμως των παραπάνω μεθόδων είναι ότι επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του συμπτώματος και όχι της παθολογίας που υπάρχει στην φυσιολογία της στύσης. Παράλληλα οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, αν και έχουν ελάχιστες παρενέργειες, αντενδείκνυνται ως θεραπεία σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με νιτρώδη φάρμακα. Η χορήγηση σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακά νοσήματα γίνεται έπειτα από έλεγχο και όταν η καρδιακή νόσος είναι σταθεροποιημένη.

Η θεραπεία με κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης είναι μια καινοτόμος μέθοδος η οποία είναι απόλυτα ανώδυνη, έχει μηδενικές παρενέργειες και αντιμετωπίζει το πρόβλημα ριζικά και όχι συμπτωματικά. Ερευνητικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι η θεραπεία των κρουστικών κυμάτων έχει υψηλή αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο. Τα κρουστικά κύματα προκαλούν μικρούς τραυματισμούς στο ενδοθήλιο των ελικοειδών αρτηριών των σηραγγωδών σωμάτων του πέους οι οποίοι με τη σειρά τους κινητοποιούν την διαδικασία αγγειογένεσης μέσω ουσιών όπως η συνθετάση του νιτρικού οξειδίου. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία νέων αγγείων στο πέος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την αύξηση της αιματικής ροής στην οποία βασίζεται η φυσιολογία της στύσης και επομένως την αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας σε πιο μόνιμη βάση. Πρόκειται για μια θεραπευτική προσέγγιση κατάλληλη για τους άνδρες που εμφανίζουν μειωμένη αιμάτωση στο πέος ή φλεβική διαφυγή για τις οποίες ευθύνεται κάποιο νόσημα αγγειακής αιτιολογίας. Από τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας παρατηρείται ότι σε άνδρες έως 60-65 ετών έχουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα με ποσοστό 70%. Μετά την ηλικία αυτή τα θεραπευτικά αποτελέσματα μειώνονται περίπου στο 50%. Ωστόσο, το 30% των ασθενών που συνέχισε και σε β' κύκλο κρουστικών κυμάτων βελτίωσε κατά 80% την στυτική του λειτουργία, με τον β' κύκλο να δίνει ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην θεραπεία.

Όπως έχει διαπιστωθεί μέσα από την διαγνωστική εξέταση των αγγείων του πέους (Triplex αγγείων πέους), η θεραπεία των κρουστικών κυμάτων βελτιώνει την μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής (Peak Systolic Velocity, PSV) του αίματος μέσα στις αρτηρίες του πέους κατά την διάρκεια της στύσης. Τα ερευνητικά ευρήματα επομένως ενισχύουν την άποψη ότι τα κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης βελτιώνουν την αιμοδυναμική λειτουργία του πέους.

Στην ιατρική, η πρακτική της αγγειογένεσης μέσα από την χορήγηση κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης δεν είναι καινούρια. Πρόκειται για μια τεχνική ευρέως διαδεδομένη στα θεραπευτικά πρωτόκολλα τομέων όπως η καρδιολογία και η διαβητολογία. Σε ότι αφορά την εφαρμογή της στη σεξουαλική λειτουργία του άνδρα η καινοτόμος χρήση της αναδύθηκε ως λύση στην ανάγκη ύπαρξης μιας θεραπευτικής μεθόδου που θα μπορούσε να έχει περισσότερο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τις κλασσικές φαρμακευτικές αγωγές. Δυστυχώς, οι υπάρχουσες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση από τα συμπτώματα και όχι θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας ωστόσο είναι ένας τομέας στον οποίο η θεραπεία με κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης έχει εξαιρετικά υψηλά κλινικά αποτελέσματα και πλέον προτείνεται ως βασική μέθοδος θεραπευτικής αντιμετώπισης.