Ποιότητα ζωής και εικόνα του σώματος σε άτομα με δυσφορία του φύλου

Κοινοποιήση:

Μελέτες επιπολασμού καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι περίπου 1 στους 10.000 άνδρες και 1 στις 30.000 γυναίκες βιώνουν δυσφορία του φύλου, αν και οι εκτιμήσεις ποικίλλουν ευρέως. Μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sex and Marital Therapy, αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της εικόνας του σώματος και της ποιότητας ζωής των ατόμων που εμφανίζουν δυσφορία του φύλου και υποβάλλονταν σε διαφορετικούς τύπους θεραπείας ή καθόλου θεραπεία.

Το δείγμα ήταν 90 άτομα με δυσφορία του φύλου, ταξινομημένοι σε 3 ομάδες: 30 άτομα χωρίς θεραπεία (ορμονικής ή χειρουργικής επέμβασης), 30 άτομα που έκαναν ορμονοθεραπεία και 30 άτομα που είχαν κάνει χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου. Η δειγματοληψία έγινε από νοσοκομείο της Τεχεράνης στο Ιράν. Οι συμμετέχοντες ήταν από 18 έως 45 ετών, χωρίς σοβαρές ιατρικές ή ψυχολογικές ασθένειες και δεν λάμβαναν ψυχιατρική θεραπεία ή φάρμακα. Τα εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων ήταν τρία ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, την εικόνα του σώματος και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής και η εικόνα του σώματος ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα χειρουργικής επέμβασης, σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες. Διαπιστώθηκε επίσης σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας ζωής και της εικόνας σώματος των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τη βελτίωση της εικόνας του σώματος και της ποιότητας ζωής των ατόμων με δυσφορία του φύλου.

Καλλιόπη Κουρτίδου

Ψυχολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Βιβλιογραφία

Masoumeh Simbar, Soheila Nazarpour, Mahsa Mirzababaie, Mohammad Ali EmamHadi, Fahimeh Ramezani Tehrani & Hamid Alavi Majd (2018): Quality of Life and Body Image of Individuals with Gender Dysphoria, Journal of Sex & Marital Therapy, DOI: 10.1080/0092623X.2017.1419392

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Δυσφορία του φύλου

Δυσφορία του φύλου

Το άτομο έχει ανησυχία η οποία προέρχετα...

Περισσότερα

Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Το Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση τ...

Περισσότερα

Η γυναίκα με τα μούσια της Eurovision

Η κοινωνία οφείλει να αποδέχεται το όμοι...

Περισσότερα