Η δημιουργία του τομέα εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με όραμα την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και όσων ασκούν επαγγέλματα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών σε θέματα σεξουαλικής και ψυχικής υγείας. Εκτός όμως από τους επαγγελματίες ο τομέας εκπαίδευσης αποσκοπεί και στην επιμόρφωση και διαπαιδαγώγηση μαθητών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής. Το Ι.Ψ.Σ.Υ έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς, μέχρι σήμερα, πολλά σεμινάρια μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα στα οποία διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες.

Σημαντική ευθύνη του τομέα εκπαίδευσης αποτελεί και η διοργάνωση σχολών γονέων για την παροχή της κατάλληλης καθοδήγησης στο δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών. Οι γονείς βρίσκουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, απελευθερώνονται από άγχος και στρες και αποφεύγουν να βρεθούν απροετοίμαστοι μπροστά στα παιδιά τους.