Ο τομέας ενημέρωσης του Ι.Ψ.Σ.Υ. επικεντρώνεται στην έγκαιρη πληροφόρηση των συνεργατών αλλά και των πολιτών επάνω σε όλα τα νέα ζητήματα της ψυχικής και σεξουαλικής υγείας. Η δραστηριοποίηση του τομέα ενημέρωσης πραγματοποιείται σε πολλά μέσα όπως ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος, τα ΜΜΕ και η τηλεόραση. Επίσης, το Τμήμα ενημέρωσης έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του Ι.Ψ.Σ.Υ, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν άμεσα νέα επιστημονικά δεδομένα για ζητήματα που τους απασχολούν.

Συμπληρωματικά, πραγματοποιούνται συνεχώς ανοιχτές ομιλίες σε κοινωνικές ομάδες και φορείς σε όλη την χώρα με πλούσια θεματολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον του κοινού. Τέλος, το Ι.Ψ.Σ.Υ έχει μεγάλη εμπειρία και στην ενημέρωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων επάνω σε ζητήματα ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.