ΟΜΙΛΙΑ: «Οι εξωσυζυγικές σχέσεις ως αποφόρτιση του δυναμικού μιας σχέσης»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, για δεύτερη χρονιά, η εισήγηση του Δρ. Ασκητή με θέμα «Οι εξωσυζυγικές σχέσεις ως αποφόρτιση του δυναμικού μιας σχέσης», στο σεμινάριο του ΕΠΙΨΥ «Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές: διάγνωση και θεραπεία». Στην ομιλία αναλύθηκε ο αντίκτυπος της απιστίας σε άνδρα και γυναίκα, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται αποφόρτιση στο δυναμικό της σχέσης αλλά και οι περιπτώσεις όπου μια απιστία φορτίζει περαιτέρω τη σχέση και πιθανώς επιδρά και αρνητικά. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να λύσουν τις απορίες τους ως προς τη διαχείριση της απιστίας εντός θεραπευτικού πλαισίου, καθώς και να λάβουν κατευθύνσεις για την καλύτερη προσαρμογή του ζευγαριού στις νέες συνθήκες.


Δείτε όλες τις ομιλίες