Σεξουαλική Αγωγή στο Παιδί: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του γονέα

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 2021,

7ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Διοργάνωση: Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Ομιλία με θέμα: «Σεξουαλική Αγωγή στο Παιδί: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του γονέα»


Ώρες Διεξαγωγής της Ομιλίας: 17:30

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Δείτε όλες τις ομιλίες