Χρόνιος πόνος και οι ψυχικές του διαστάσεις

Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 2021,

Διαδικτυακό Συνέδριο Ρευματικά Νοσήματα, Χρόνιος Πόνος & Εργασία

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα & Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου

Ομιλία με θέμα: «Χρόνιος πόνος και οι ψυχικές του διαστάσεις»

Ώρες Διεξαγωγής της Ομιλίας: 14:55 - 15:15

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Δείτε όλες τις ομιλίες