Διαταραχές προσωπικότητας

Κοινοποιήση:

Παρανοειδής

Ορισμός: Τα άτομα με παρανοειδή διαταραχή προσωπικότητας τείνουν να αποδίδουν κακόβουλα κίνητρα στους άλλους. Είναι καχύποπτα και δεν εμπιστεύονται τους άλλους. Είναι συχνά εχθρικά, ευερέθιστα ή θυμωμένα και συχνά είναι φανατικά, υπερβολικά ασχολούμενα με κάθε είδους αδικία, παθολογικά ζηλότυποι σύζυγοι ή δικομανείς.

Αιτιολογία: Έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη γενετικής συνιστώσας. Επίσης συχνά υπάρχουν πρώιμες οικογενειακές δυσκολίες ενώ αναφέρεται και αναφέρεται κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία.

Σχιζοειδής

Ορισμός: Το άτομο ζει με μοναχικό τρόπο χωρίς να εκδηλώνει επιθυμία για συναναστροφή με άλλους ανθρώπους.
Αιτιολογία: Πιθανώς ενέχονται γενετικοί παράγοντες. Συχνά το ιστορικό δείχνει την ύπαρξη διαταραγμένων πρώιμων ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Σχιζότυπη

Ορισμός: Τα άτομα με σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζουν πολλαπλές παραδοξότητες και εκκεντρικά στοιχεία στη συμπεριφορά, στη σκέψη, στο συναίσθημα, στην ομιλία και στην εμφάνιση. Φαίνονται περίεργοι στους άλλους. Επίσης εμφανίζουν μαγική σκέψη, παράξενες ιδέες, ιδέες αναφοράς, παραισθήσεις και αποπραγματοποίηση.

Αιτιολογία: Πιθανώς ισχύουν τα αιτιολογικά μοντέλα της σχιζοφρένειας (γενετικά, βιολογικά, ψυχοκοινωνικά, περιβαλλοντικά).

Αντικοινωνική

Ορισμός: Δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά κατά την οποία το άτομο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα των άλλων. Δεν ταυτίζεται με την εγκληματικότητα.

Αιτιολογία: Οι μελέτες δείχνουν ότι σε αυτή τη διαταραχή συμμετέχουν γενετικοί παράγοντες. Επιπλέον η διαταραχή χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική βλάβη ή δυσλειτουργία, που μπορεί να οφείλεται σε καταστάσεις όπως περιγεννητικές εγκεφαλικές βλάβες, κακώσεις της κεφαλής και εγκεφαλίτιδα. Πολύ συχνά υπάρχει ιστορικό εγκατάλειψης ή κακοποίησης από τους γονείς. Κάποιο ρόλο θεωρείται ότι παίζουν οι επανειλημένες, βάρβαρες ή αυθαίρετες τιμωρίες.

Μεταιχμιακή

Ορισμός: Ο ορισμός αυτής της διαταραχής συναντά πολλές περιπλοκές και αντιφάσεις. Οι θεωρητικές αντιλήψεις συχνά περιλαμβάνουν την απικάλυψη με την ψύχωση, τις διαταραχές της διάθεσης, άλλες διαταραχές προσωπικότητας και άλλες γνωσιακές διαταραχές. Παλαιότερα θεωρείτο ότι αυτή η διαταραχή βρισκόταν στο όριο μεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης. Κεντρική σημασία φαίνονται να έχουν τα προβλήματα αποχωρισμού-ατομικότητας, τα προβλήματα ελέγχου των συναισθημάτων, οι προσωπικοί συναισθηματικοί δεσμοί και τα προβλήματα που σχετίζονται με την εικόνα του εαυτού.

Αιτιολογία: Κάποιες φορές υπάρχει εγκεφαλική βλάβη που μπορεί να οφείλεται σε περιγεννητικά εγκεφαλικά συμβάντα, εγκεφαλίτιδα, κακώσεις της κεφαλής και άλλες εγκεφαλικές παθήσεις. Κατά κανόνα υπάρχει ιστορικό σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης, εγκατάλειψης ή γονεϊκής υπερεμπλοκής.

Δραματική

Ορισμός: Τα άτομα με ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας έχουν δραματικό και συναισθηματικό στυλ και είναι εντυπωσιακοί.

Αιτιολογία: Οι πρώιμες διαπροσωπικές δυσκολίες του ατόμου μπορεί να είχαν ξεπεραστεί με δραματική συμπεριφορά. Μπορεί να υπάρχει οικογενειακό υπόβαθρο απόμακρου ή άκαμπτου πατέρα και/ή σαγηνευτικής μητέρας.

Ναρκισσιστική

Ορισμός: Το άτομο χαρακτηρίζεται από γενικευμένη εικόνα μεγαλείου και υπέρμετρη ενασχόληση με ζητήματα αυτοεκτίμησης.

Αιτιολογία: Ένας παράγοντας που συχνά αναφέρεται είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης εκ μέρους της μητέρας, με πρώιμη απόρριψη ή απώλεια.

Αποφευκτική
Ορισμός: To άτομο είναι ντροπαλό ή συνεσταλμένο και η προσωπικότητα του μπορεί να χαρακτηριστεί ως φοβική.
Αιτιολογία: Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες είναι υποτίμηση ή υπερπροστασία εκ μέρους των γονέων ή/και φοβίες των ίδιων των γονέων.

Εξαρτητική

Ορισμός: Το άτομο είναι ιδιαίτερα εξαρτητικό και υποταγμένο.

Αιτιολογία: Πιθανοί προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται οι χρόνιες σωματικές παθήσεις, το άγχος αποχωρισμού ή απώλεια γονέων στην παιδική ηλικία.

Ψυχαναγκαστική - Καταναγκαστική

Ορισμός: Το άτομο παρουσιάζει έντονη τελειοθηρία, ενασχόληση με την τάξη και ακαμψία.

Αιτιολογία: Το άτομο μπορεί να προέρχεται από περιβάλλον σκληρής πειθαρχίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ