Φάσμα σχιζοφρένειας και άλλες ψυχωσικές διαταραχές

Κοινοποιήση:

Σχιζοφρένεια

Το άτομο εμφανίζει τουλάχιστον δυο από τα ακόλουθα συμπτώματα: ψευδαισθήσεις και παραληρηματικές ιδέες, αποδιοργανωμένο λόγος, αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά και αρνητικά συμπτώματα (όπως ελαττωμένη συναισθηματική έκφραση).

Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή

Μια διαταραχή με χαρακτήρες τόσο σχιζοφρένειας όσο και διαταραχής διάθεσης, στην οποία δεν μπορεί να τεθεί η διάγνωση μόνο της μιας από αυτές τις δύο διαταραχές.

Σχιζοφρενικόμορφη Διαταραχή

Η συμπτωματολογία της νόσου επηρεάζει αρνητικά τη σκέψη, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά, την κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα και μέσα σε 6 μήνες επανέρχεται η φυσιολογική λειτουργικότητα.

Παραληρηματική Διαταραχή

  • Ερωτομανής Τύπος
  • Μεγαλείου Τύπος
  • Ζηλοτυπίας Τύπος
  • Διωκτικός Τύπος
  • Σωματικός Τύπος
  • Μεικτός Τύπος
  • Απροσδιόριστος Τύπος

Ψυχωτική Διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες ή φαρμακευτική αγωγή

Το άτομο μπορεί να εμφανίσει πλήρη συμπτωματολογία σχιζοφρένειας ή άλλης ψυχωτικής διαταραχής μετά τη χορήγηση κάποιας ουσίας ή φαρμακευτικής αγωγής. Η διαταραχή προκαλεί μεγάλο βαθμό δυσφορίας και έκπτωση της λειτουργικότητας.

Ψυχωτική Διαταραχή οφειλόμενη σε άλλη ιατρική κατάσταση

Το άτομο μπορεί να εμφανίσει πλήρη συμπτωματολογία ψυχωτικής διαταραχή οφειλόμενη σε άλλη ιατρική κατάσταση ενώ έχει αποδειχτεί από το ιστορικό, τον εργαστηριακό έλεγχο και την κλινική εξέταση ότι η συμπτωματολογία αυτή αποτελεί άμεση παθοφυσιολογική συνέπεια κάποιας άλλης ιατρικής κατάστασης.

Κατατονία Σχετιζόμενη με άλλη ψυχική διαταραχή

Το άτομο μπορεί να εμφανίσει συμπτωματολογία κατατονικής διαταραχής με έντονη εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων όπως κινητική ακινησία, αλαλία, ακραίος αρνητισμός, ηχολαλία ή ηχοπραξία.

Κατατονική Διαταραχή οφειλόμενη σε άλλη ιατρική κατάσταση

Το άτομο μπορεί να εμφανίσει πλήρη συμπτωματολογία κατατονικής διαταραχής οφειλόμενη σε άλλη ιατρική κατάσταση ενώ έχει αποδειχτεί από το ιστορικό, τον εργαστηριακό έλεγχο και την κλινική εξέταση ότι η συμπτωματολογία αυτή αποτελεί άμεση παθοφυσιολογική συνέπεια κάποιας άλλης ιατρικής κατάστασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Τι είναι Ψυχική Υγεία

Τι είναι Ψυχική Υγεία

"Η ψυχική υγεία συνεπάγεται συμπεριφορά...

Περισσότερα

Η αερόβια άσκηση βοηθά ανθρώπους με σχιζοφρένεια

Η αερόβια άσκηση βοηθά ανθρώπους με σχιζοφρένεια

Η αερόβια άσκηση μπορεί να βοηθήσει σημα...

Περισσότερα

Ψύχωση

Ψύχωση

Ο όρος ψύχωση χρησιμοποιείται για να περ...

Περισσότερα

H σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ψύχωση

H σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ψύχωση

Η σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ψ...

Περισσότερα

Ψύχωση και Ουσίες

Ψύχωση και Ουσίες

Διαφορές μεταξύ Πρώιμης Ψυχωσικής Διαταρ...

Περισσότερα

Σχιζοφρένεια

Σχιζοφρένεια

ΟΡΙΣΜΟΣΗ σχιζοφρένεια αναφέρεται σε μια...

Περισσότερα

Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή

Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή

Η σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή μοιάζει με...

Περισσότερα

Κατατονία - Θεραπευτική αντιμετώπιση

Κατατονία - Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η κατατονία είναι ένα κλινικό σύνδρομο π...

Περισσότερα