Το δώρο της ψυχοθεραπείας (VIDEO)

Το δώρο της ψυχοθεραπείας (VIDEO)

Το δώρο της ψυχοθεραπείας Θεραπευτής και θεραπευόμενος: Δυο συνταξιδιώτες στο θεραπευτικό ταξίδι. Σ...

Περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Ως ψυχοθεραπεία ορίζουμε την υποστήριξη και την ενίσχυση των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δια...

Περισσότερα

Τι είναι sex therapy;

Τι είναι sex therapy;

Πρόκειται για εξειδικευμένη μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό Γνωσιακών - Συμ...

Περισσότερα

Τι είναι sex therapy ή θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών;

Τι είναι sex therapy ή θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών;

Το Sex Therapy (σεξοθεραπεία) ή θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών, εστιάζει στην επίλυση ενός σεξο...

Περισσότερα

1
.