Σεξ και Μακροζωία

Στα πλαίσια μιας νέας έρευνας που διεξάγει το Ι.Ψ.Σ.Υ για τη μελέτη της σεξουαλικότητας, θα θέλαμε να απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Ημερίδα Μεταβολισμού, από τον κ. Ασκητή στην ομιλία του «Ικανή και Ενεργή Σεξουαλική Ζωή Σημαίνει Μακροζωία», που θα λάβει μέρος στην Αίγλη Ζαππείου, στις 3 Μαΐου.