Τομέας Έρευνας

Συγκροτείται από ερευνητικές ομάδες εργασίας που μελετούν κοινωνιολογικά θέματα και συμπεριφορές που...

Περισσότερα

Τομέας ενημέρωσης

Ο τομέας ενημέρωσης του Ι.Ψ.Σ.Υ. επικεντρώνεται στην έγκαιρη πληροφόρηση των συνεργατών αλλά και των...

Περισσότερα

Τομέας εκπαίδευσης

Η δημιουργία του τομέα εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με όραμα την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας...

Περισσότερα

.