Η ηλικία ως ορόσημο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου!

Κοινοποιήση:

Νέα έρευνα αποκαλύπτει:

Η ηλικία ως ορόσημο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου!


Σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Archives of Sexual Behavior», ο Michael Seto (2016) υποστήριξε, ότι η ηλικία του ερωτικού συντρόφου ενός ατόμου μπορεί να αποτελέσει ένα τόσο σταθερό στοιχείο του σεξουαλικού του προσανατολισμού, όσο και το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται «η διαρκής σωματική / ρομαντική ή και συναισθηματική έλξη ενός ατόμου προς τα άτομα του αντίθετου ή / και του ίδιου φύλου. Στις κατηγορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι ετεροφυλόφιλοι, οι λεσβίες, οι γκέι, και τα αμφισεξουαλικά άτομα». Σε αυτόν τον ορισμό, το φύλο είναι το μοναδικό κριτήριο για τον καθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού. Η ηλικία παρουσιάζεται ως δεύτερη παράμετρος, και τις περισσότερες φορές μελετάται σχεδόν αποκλειστικά στο πλαίσιο της παιδοφιλίας.

O Seto λοιπόν επεδίωξε να καθορίσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ευρύτερα, και με περισσότερα κριτήρια, όπως είναι η ηλικία, τονίζοντας ότι «εάν εστιάσουμε μόνο στο φύλο ως την πιο σημαντική διάσταση του σεξουαλικού προσανατολισμού, θα έχουμε κατανοήσει ελλιπώς την ανθρώπινη σεξουαλικότητα». Μάλιστα, χρησιμοποίησε τον όρο «χρονοφιλία» (chronophilia), προκειμένου να περιγράψει την προνομιακή μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών ηλικίας στο σεξ. Η έρευνά του επικεντρώθηκε κυρίως στους άνδρες, διότι, όπως υποστήριξε ο ίδιος, δεν κατάφερε να εντοπίσει σχεδόν καμία έρευνα, σχετικά με τη «χρονοφιλία» στις γυναίκες. Ο Seto δεν ταύτισε τον όρο της ηλικίας με την έννοια της χρονολογικής ηλικίας, αλλά με τη σωματική ωριμότητα (σωματοδομή, δέρμα, χρώμα μαλλιών) και σεξουαλική ωριμότητα (νοημοσύνη, σεβασμός, χιούμορ) ενός άνδρα. Σύμφωνα με τον Seto, η συστηματική παρατήρηση της αναδυόμενης πορνογραφίας, μας έχει προσφέρει ένα παράθυρο στον κρυφό κόσμο της σεξουαλικής επιθυμίας και της σεξουαλικής φαντασίωσης. Η έλξη για τους άνδρες και για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι μία πολύ πιο διαδεδομένη συμπεριφορά από όσο νομίζουμε. Για παράδειγμα, μία αναζήτηση στη φόρμα της Google με τον όρο DILF (Dad I'd Like to Fuck) παρουσιάζει σχεδόν 1,7 εκατομμύρια hits.

Στην έρευνα του, ο Seto παρατήρησε και κατέγραψε ορισμένες συγκεκριμένες σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές μεταξύ ομοφυλόφιλων των ανδρών, τα οποία υποδεικνύουν, ότι εν τέλει η ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου: Ι) η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων ανδρών αισθάνεται σχεδόν πάντα ότι έλκεται από κάποιον άνδρα μεγαλύτερο κατά 15-20 χρόνια, ΙΙ) οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι υποστηρίζουν ότι έλκονται από τη σοφία, την εμπειρία και τον ερωτισμό ενός μεγαλύτερου άνδρα, ΙΙΙ) όταν ο μεγαλύτερος άνδρας εμφανίζει κάποια αδυναμία τότε ο νεότερος άνδρας τείνει να λειτουργεί ως φροντιστής, ΙV) οι ομοφυλόφιλοι πιστεύουν ότι με το πέρασμα του χρόνου η σχέση τους με έναν άνδρα μεγαλύτερης ηλικίας γίνεται ακόμα πιο ουσιαστική, V) τέλος, αρκετοί ομοφυλόφιλοι καταλήγουν να συσχετίζουν την σεξουαλική τους προτίμηση για μεγαλύτερους άνδρες με την ποιότητα της σχέσεις με τον πατέρα τους. Ο Seto μέσα από την ερευνητική του αυτή προσπάθεια, θέλησε να τονίσει το γεγονός, ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, που αρέσκονται σε τέτοιου είδους σεξουαλικές συμπεριφορές, δεν θα πρέπει να στιγματίζονται ψυχικά αλλά και κοινωνικά. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, ο σεξουαλικός προσανατολισμός θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ως μία βαθιά ριζωμένη σεξουαλική έλξη προς ένα συγκεκριμένο είδος ατόμου. Τέλος, ο Seto υποστήριξε, ότι όσο οι ερευνητές συνεχίζουν να υποτιμούν τη συμβολή της έλξης και της αγάπης στη σεξουαλική έκφραση, τόσο περισσότερο η κατανόηση μας, γύρω από το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της σεξουαλικής μας ταυτότητας, θα παραμένει ασαφής.


Βιβλιογραφικές Αναφορές:

Seto, M. C. (2016). The Puzzle of Male Chronophilias. Archives of Sexual Behavior, 1-20.