Γενετήσιες δυσλειτουργίες: Ψυχιατρική προσέγγιση

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης 2022-2023

Oμιλία του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: Γενετήσιες δυσλειτουργίες: Ψυχιατρική προσέγγιση

Ώρες διεξαγωγής: 13:00-15:00

Τρόπος διεξαγωγής: Υβριδικά

Φορέας & Τόπος διεξαγωγής: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών