Πολιτική Cookies

1. Εισαγωγή: Τι αφορά η Πολιτική Cookies

Με την παρούσα Πολιτική για τα cookies (εφεξής «Πολιτική»), το Ινστιτούτο μας «Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας» (εφεξής «Ινστιτούτο») παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες του ιστοτόπου του (εφεξής «χρήστες»), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ψηφιακών ιχνηλατών (εφεξής «cookies»). Ειδικότερα, ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την έννοια των cookies, το είδος των cookies που εγκαθίστανται στην τερματική συσκευή του, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό και τους αποδέκτες, στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά.

Επιπλέον, με την Πολιτική, ο χρήστης ενημερώνεται για τη δυνατότητα να ρυθμίσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies, αναλόγως του είδους των cookies και του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται.

2. Ορισμός των cookies

Τα cookies είναι μικρά ψηφιακά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή του ιστότοπου (web server) στην τερματική συσκευή του χρήστη, όπου και αποθηκεύονται, όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Τα cookies έχουν ως σκοπό την αποστολή πληροφοριών στον εξυπηρετητή κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες στον ιστότοπο, όπως λ.χ. συμβαίνει με την επιλογή άλλης ιστοσελίδας του ιστότοπου ή την επιλογή συγκεκριμένου προϊόντος σε ιστοσελίδα.

Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στον εξυπηρετητή του ιστοτόπου (μέσω της αποθήκευσης των ψηφιακών ιχνηλατών στην τερματική συσκευή του εκάστοτε χρήστη) μόνο εάν το εγκρίνει (παρέχοντας ηλεκτρονική συγκατάθεση) ο εκάστοτε χρήστης. Εξαίρεση αποτελούν οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα απαραίτητα (βασικά) cookies, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία του ιστοτόπου, για λόγους ασφάλειας ή / και αδιάκοπης περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν αποθηκευμένες για χρονικό διάστημα ανάλογο της διάρκειας λειτουργίας του cookie στον περιηγητή του χρήστη [persistent ή non persistent (session) cookies], εκτός και εάν ο χρήστης τα διαγράψει από τον περιηγητή του.

Mε βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται είτε «first-party cookies», δηλαδή τα εγκατεστημένα cookies από εμάς τους ίδιους, είτε «third-party cookies», που εγκαθίστανται από άλλους, μέσω του ιστοτόπου μας, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του κάτωθι πίνακα.

3. Τα cookies στον παρόντα ιστότοπο

Στον παρόντα ιστότοπο, γίνεται χρήση της τεχνολογίας ψηφιακών ιχνηλατών (cookies) και ειδικότερα των εξής κατηγοριών cookies:

  • Απαραίτητα / αναγκαία cookies

Τα (τεχνικά) απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών του ιστότοπου. Η αποθήκευση των εν λόγω cookies είναι απολύτως αναγκαία, διότι, δίχως την αποθήκευση των συγκεκριμένων cookies, η ιστοσελίδα δε δύναται να λειτουργήσει με ασφάλεια και αδιάλειπτα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην απολαμβάνει το επίπεδο ασφάλεια και χρηστικότητας που αναζητά. Τα συγκεκριμένα cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη, δίχως να υπάρχει δυνατότητα απόρριψης αυτών, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η απόρριψη των συγκεκριμένων cookies θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μη ασφαλή περιήγηση και την απουσία της πλήρους χρηστικότητας του ιστότοπου, κατά την περιήγηση του χρήστη.

  • Cookies ανάλυσης και μέτρησης επισκεψιμότητας

Τα cookies ανάλυσης και μέτρησης επισκεψιμότητας συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι χρήστες με τις ιστοσελίδες, συλλέγοντας και αποστέλλοντας συγκεντρωτικές πληροφορίες σε ανώνυμη, συνήθως, βάση, με σκοπό τη στατιστική ανάλυση, τη βελτίωση του ιστοτόπου και την παροχή περιεχομένου που επιζητούν οι χρήστες (όπως π.χ. τι σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, τον χρόνο που αφιερώνουν στον ιστότοπο ή εάν αντιμετώπισαν προβλήματα ή έλαβαν μηνύματα σφαλμάτων από τις ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies τοποθετούνται από εμάς ή τρίτους παρόχους, για λογαριασμό μας. Η εγκατάστασή τους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία και πάροχο και να λάβετε τις αναγκαίες πληροφορίες για αυτά, όπως τον χρόνο διατήρησης και τον σκοπό τους:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ
Ανάλυσης _gid google.com 1 ημέρα Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

Η υπηρεσία Google Analytics ρυθμίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αναφορά αναλυτικών στοιχείων για την απόδοση του ιστότοπου. Μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή τους και τις σελίδες που επισκέπτονται ανώνυμα.

Ανάλυσης _ga google.com 1 έτος 1 μήνας 4 ημέρες Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.

Η υπηρεσία Google Analytics παρέχει αυτό το cookie για να υπολογίζει τα δεδομένα των επισκεπτών, της περιόδου σύνδεσης αυτών και των διαφημιστικών προωθητικών ενεργειών και να παρακολουθεί τη χήση του ιστότοπου για την αναφορά αναλυτικών στοιχείων. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρεί έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία για να αναγνωρίζει μοναδικούς επισκέπτες.

Ανάλυσης _gat_gtag_UA_* google.com 1 λεπτό Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.

Η υπηρεσία Google Analytics ρυθμίζει αυτό το cookie ώστε να αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη.

Ανάλυσης _ga_* google.com 1 έτος 1 μήνας 4 ημέρες Google Analytics sets this cookie to store and count page views.

Η υπηρεσία Google Analytics ρυθμίζει αυτό το Cookie για αποθήκευση και μέτρηση των προβολών της κάθε σελίδας.

4. Αποδοχή των cookies

Με τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος ενημέρωσης (αναδυόμενο παράθυρο / banner) για την χρήση των cookies από τον ιστότοπο, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των cookies, τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε (εξαιρείται η κατηγορία των απαραίτητων / αναγκαίων cookies, για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση). Με την ανωτέρω επιλογή, παρέχετε ο χρήστης την ρητά συγκατάθεση για την χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies που επέλεξε. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή περιηγητή, θα γίνεται νέα ρύθμιση.

5. Απενεργοποίηση των cookies

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε την χρήση των cookies, να εναντιωθείτε στην χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεση που παρείχατε, μέσω της ως άνω διαδικασίας αλλά και κατόπιν της αρχικής σας επιλογής, μέσω του εικονιδίου με την σχετική ένδειξη στο κάτω μέρος του ιστοτόπου, όπου θα μπορείτε να τροποποιείτε και αποθηκεύετε αλλαγές. Τα Για την απαραίτητα cookies δεν απαιτείται δεν είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν, αφού δεν απαιτούν συγκατάθεση.

6. Διαχείριση cookies μέσω του φυλλομετρητή (browser)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. Φυσικά, εάν δεν επιλέξετε την ρύθμιση αυτή, δεν σημαίνει ότι επιθυμείτε την αποδοχή όλων των cookies ανεξαιρέτως.

7. Δικαιώματα του χρήστη

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρουμένων των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ) και στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας, όπου παραπέμπουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Τροποποιήσεις

Η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ενότητα αυτή του ιστοτόπου. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

 

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας:

Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

Λ. Κηφισίας 360 & Θερμοπυλών 2, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6105555, 210 6104590, 210 7789890, 210 7772100 Fax: 210 6195797

E-mail: institute@askitis.gr / Website: www.askitis.gr

 

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

E-mail: contact@dpa.gr / Website: www.dpa.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2023