Ανδρολογία

Ανδρολογία

Στυτική δυσλειτουργία

1. Έλεγχος

 • Αιμοδυναμικός έλεγχος (Έγχρωμο πεϊκό Doppler)
 • Ορμονικός προσδιορισμός

2. Θεραπείες

 • Φαρμακευτικές θεραπείες
 • Εκμάθηση ενδοπεϊκών ενέσεων
 • Τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων
 • PRP (Platelet Rich Plasma)

Νόσος Peyronie

1. Έλεγχος

 • Αιμοδυναμικός και υπερηχοτομογραφικός έλεγχος

2. Θεραπείες

 • Φαρμακευτικές θεραπείες
 • Χειρουργικές θεραπείες

Παθήσεις προστάτη

 • Κλινική εξέταση
 • Προσδιορισμός PSA
 • Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος