Ατομική ψυχοθεραπεία

atomiki-therapy

Ατομική ψυχοθεραπεία

atomiki-therapy

Τι είναι;

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μια σχέση αμοιβαιότητας ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, που στοχεύει στη διευκόλυνση των επιθυμητών αλλαγών εκ μέρους του τελευταίου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Με τη χρήση ψυχολογικών μέσων και παρεμβάσεων μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα εμπόδια, που ενδεχομένως παρεμβαίνουν στην ψυχική τους ευεξία, και να ενισχύσουν την αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και στοιχεία της προσωπικότητας τους.
Ποιος μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής;
Οι ψυχοθεραπευτές μπορεί να είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κλινικοί κοινωνικοί λειτουργοί.

 

Πότε συνίσταται;
Όταν συγκεκριμένα γεγονότα ζωής ή ψυχικές παθήσεις ξεκινούν να προκαλούν σημαντική κλινική δυσφορία στο άτομο (αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές, σωματικά συμπτώματα) και να παρεμποδίζουν τη φυσιολογική δραστηριότητά του στο οικογενειακό, επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό του πλαίσιο, τότε είναι σημαντικό να αναγνωρίσει έγκαιρα τις ενδείξεις αυτές και να επιζητήσει άμεσα τη βοήθεια του ειδικού.
Η ατομική ψυχοθεραπεία συμβάλλει στη θεραπεία ψυχικών παθήσεων, όπως είναι οι αγχώδεις και φοβικές διαταραχές, οι συναισθηματικές διαταραχές (κατάθλιψη), οι διατροφικές διαταραχές, οι διαταραχές μετατραυματικού στρες, οι διαταραχές των εξαρτήσεων.
Συγχρόνως, μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση και να προσφέρει σημαντικές κατευθύνσεις σε καταστάσεις, που προκαλούν έντονο άγχος, όπως είναι η διαχείριση των οικογενειακών, επαγγελματικών, διαπροσωπικών και ερωτικών σχέσεων ενός ατόμου.
Πώς λειτουργεί;
Η Ατομική Ψυχοθεραπεία λειτουργεί κυρίως μέσα από το γόνιμο διάλογο ανάμεσα στο θεραπευτή και στον θεραπευόμενο και περιλαμβάνει τη θέσπιση στόχων και την αμοιβαία δέσμευση εκ μέρους των δύο μερών επί της διαδικασίας. Στοχεύει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας του ατόμου, στην επίλυση ή στο μετριασμό των ενοχλητικών ψυχικών και σωματικών συμπτωμάτων μέσα από την τροποποίηση των δυσλειτουργικών γνωσιών, συναισθημάτων και συμπεριφορών, καθώς και στη βελτίωση των σχέσεων και των κοινωνικών του δεξιοτήτων. Ορισμένα μοντέλα ψυχοθεραπείας θεωρείται ότι εστιάζουν περισσότερο στις παρελθούσες εμπειρίες του ατόμου και κάποια άλλα στο «εδώ και τώρα». Επίσης, ορισμένες παρεμβάσεις δίνουν έμφαση κατά κύριο λόγο στον τρόπο σκέψης και δράσης του θεραπευόμενου, ενώ άλλες τονίζουν την αξία της αλληλεπίδρασης με τα συστήματα που τον περιβάλλουν (οικογενειακό, κοινωνικό κτλ). Ωστόσο, κοινό στοιχείο όλων των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων αποτελούν η σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, η ενσυναίσθηση και η έλλειψη επικριτικότητας που την χαρακτηρίζουν.