Όροι Χρήσης Ιστότοπου

1. Εισαγωγή

Το Ινστιτούτο μας, «Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας» (εφεξής «Ινστιτούτο») μέσω του επίσημου ιστότοπου www.askitis.gr εφεξής «ιστότοπος»), προσφέρουμε στους επισκέπτες μας την δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο μας, με επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το γίγνεσθαι,  αλλά και σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θεραπείες μας, τους συνεργάτες μας, καθώς και την έντονη δράση του Δρ. Θάνου Ασκητή.

Προτού την περιήγησή  τον ιστότοπό μας, σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου απαιτεί την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των συμφωνημένων όρων, που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ο επισκέπτης και ο χρήστης του ιστοτόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους αυτούς.

2. Ορισμοί

  • Ο όρος “ιστότοπος” αναφέρεται στον ιστότοπο www.askitis.gr
  • Η χρήση του πρώτου προσώπου πληθυντικού και ο όρος «Ινστιτούτο» αναφέρονται στο Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας του Δρ. Θάνου Ασκητή, με έδρα το Χαλάνδρι (Λ. Κηφισίας αριθ. 360 και Θερμοπυλών αριθ. 2)
  • Η χρήση του δευτέρου προσώπου και οι όροι «χρήστης» ή «χρήστες» και «επισκέπτης» ή «επισκέπτες» αναφέρονται στα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο
  • Ο όρος “Όροι” αναφέρεται στους όρους χρήσης που περιγράφονται στο παρόν.

3. Συμπεριφορά Χρήστη

Ως επισκέπτης, η υποχρέωσή σας είναι να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυστηρά για νόμιμους σκοπούς, με συμμόρφωση προς τους νόμους της Ελλάδας, της Ευρώπης και των διεθνών κανονισμών, ιδιαίτερα αυτούς που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πράττετε με καλή πίστη, σύμφωνα με τις ηθικές αρχές, και αποφεύγετε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει άλλους επισκέπτες, να διακόψει τη λειτουργία του ιστότοπου ή να ασκήσει αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού αντίθετα προς τον νόμο.

4. Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου, περιλαμβανομένων ονομάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, διατυπώσεων, υπηρεσιών, προγραμμάτων, δεδομένων, λογισμικού, ειδήσεων, άρθρων και πληροφοριακού υλικού, υπόκειται σε αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στο Ινστιτούτο. Διέπεται και προστατεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων τρίτων.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, παρουσίαση ή εμπορική χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την Εταιρεία, απαγορεύεται ρητώς.

Όλα τα εμπορικά σήματα, χαρακτηριστικά και πνευματικά προϊόντα τρίτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο προστατεύονται υπό την ευθύνη των νόμιμων κατόχων τους.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο». Το Ινστιτούτο μας προσπαθεί να εξασφαλίσει την πληρότητα, ακρίβεια, έγκαιροτητα και σαφήνεια των πληροφοριών, όμως, η χρήση και η αξιολόγηση της παρεχόμενης πληροφορίας εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Ινστιτούτο για τυχόν τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, σχετιζόμενα με τη λειτουργία της υποδομής του χρήστη ή τον συμβατότητά του με τον ιστότοπο.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Ινστιτούτου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση του ιστότοπου και των πληροφοριών που περιέχει.

6. Ασφάλεια και Λειτουργία του Ιστότοπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας του χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατοχή του απαραίτητου εξοπλισμού, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών συσκευών και κάθε εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Επιπλέον, οι χρήστες φέρουν ευθύνη για την προστασία των συστημάτων τους από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security), εξασφαλίζοντας ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, εγγυώντας μια ασφαλή επίσκεψη. Το πρωτόκολλο TLS, ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης κρυπτογράφησης, προστατεύει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χρηστών και διακομιστών ιστού. Απαιτεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία, εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά τη μετάδοση. Το Ινστιτούτο έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων ασφαλείας φυσικού και ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και τη χρήση προγραμμάτων αντιιικών, για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Παρά τα μέτρα αυτά, το Ινστιτούτο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι απαλλαγμένο από ιούς ή επιβλαβείς στοιχεία και δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες στον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα αρχεία του χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων τρίτων.

7. Προσωπικά Δεδομένα και Χρήση Cookies

Το Ινστιτούτο διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο για να σας ενημερώνει και να σας εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ανάλογα με τις συνθήκες, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους ελληνικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3471/2006, όπως ισχύει). Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο.

8. Χρήση Συνδέσμων προς Ιστότοπους Τρίτων

Το Ινστιτούτο παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων για την ευκολία των επισκεπτών του ιστότοπου μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση, και οι αντίστοιχοι ιστότοποι υπόκεινται στους όρους χρήσης τους. Το Ινστιτούτο δεν επιδοκιμάζει ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Εάν οι επισκέπτες επιλέξουν να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων, το πράττουν με δική τους ευθύνη.

8. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο του ιστότοπου, όποτε το κρίνει απαραίτητο. Οι ενημερωμένοι όροι θα αναρτώνται πάντοτε στον ιστότοπο. Οι Όροι Χρήσης, όπως διαμορφώνονται από την πιο πρόσφατη τροποποίηση, θεωρούνται ισχύοντες.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τυχόν τροποποιήσεων και θεωρούνται ότι τις έχουν αποδεχθεί εάν συνεχίσουν τη χρήση του ιστότοπου.

 

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2023