Συμβουλευτική γονέων και οικογένειας

parents-kid-doing-therapy_23-2149305206

Συμβουλευτική γονέων και οικογένειας

parents-kid-doing-therapy_23-2149305206
Τι είναι;
Η Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας απευθύνεται κυρίως σε γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετες γνώσεις και να λάβουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη πάνω σε ζητήματα, που αφορούν την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών τους.
Ποιος μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής ζεύγους;
Διάφορες κατηγορίες επιστημόνων μπορούν να εκπαιδευτούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της οικογένειας (κλινικοί – συμβουλευτικοί ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι).
Πότε συνίσταται;
Η Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας εφαρμόζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο ζητημάτων, που μπορεί να αφορούν την ψυχική υγεία των γονέων, προβλήματα παιδικής και εφηβικής συμπεριφοράς / ανάπτυξης, προβλήματα γάμου, τη διατάραξη της σχέσης γονιού – παιδιού, το διαζύγιο, το πένθος, την εμφάνιση ενός σημαντικού προβλήματος υγείας, κ.α.
Πώς λειτουργεί;
Ο οικογενειακός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να ξεπεράσουν τους φόβους, που ενδεχομένως να σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών τους, καθώς και να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά το γονεϊκό ρόλο. Μέσα από τη συνεργασία τους με τον ειδικό, οι γονείς μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν πιο εποικοδομητικά με τα παιδιά τους και πώς να αντεπεξέρχονται πιο αποτελεσματικά μπροστά σε στρεσογόνες καταστάσεις, λειτουργώντας ως θετικό πρότυπο για εκείνα. Οι συνεδρίες μπορεί να λαμβάνουν χώρα μόνο με τους γονείς ή και παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Ο κύριος στόχος του ειδικού είναι να βελτιώσει τις σχέσεις και την ποιότητα των δεσμών στο εσωτερικό της οικογένειας.