Σεξουαλική θεραπεία (Sex Therapy)

young-couple-shearing-their-intimacy-moments_23-2149208368

Σεξουαλική θεραπεία (Sex Therapy)

young-couple-shearing-their-intimacy-moments_23-2149208368
Τι είναι;
Η σεξουαλική θεραπεία είναι μια ειδική κατηγορία θεραπείας, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Οι σεξουαλικοί θεραπευτές αναλαμβάνουν την καθοδήγηση και θεραπευτική υποστήριξη των ατόμων, που αντιμετωπίζουν σεξουαλικά προβλήματα ή / και δυσκολίες στην ερωτική τους ζωή. Απώτερος στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο/ζευγάρι να εστιάσει στην σεξουαλική απόλαυση παρά στη σεξουαλική επίδοση, καθώς και να καταρρίψει μύθους (παραπληροφόρηση)  γύρω από θέματα σεξουαλικότητας.
Ποιος μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής ζεύγους;
Η σεξουαλική θεραπεία ασκείται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχίατροι, ψυχολόγοι) με πιστοποίηση στη σεξουαλική υγεία.
Πότε συνίσταται;
Ορισμένες από τις βασικές κατηγορίες σεξουαλικών δυσλειτουργιών, που μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω της σεξουαλικής θεραπείας είναι οι ακόλουθες: μειωμένη ερωτική επιθυμία, μειωμένη ερωτική διέγερση (κολπική εφύγρανση στις γυναίκες), στυτική δυσλειτουργία, πρόωρη εκσπερμάτιση, καθυστερημένη εκσπερμάτιση, πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή (δυσπαρεύνια, κολεόσπασμος), σεξουαλική αποστροφή και σεξουαλικός εθισμός.
Παράλληλα, η σεξουαλική θεραπεία συνίσταται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σεξουαλικά προβλήματα λόγω άγχους ή κακής επικοινωνίας στις ερωτικές τους σχέσεις, καθώς και σε άτομα που διαθέτουν χαμηλά επίπεδα σεξουαλικής εξοικείωσης.
Η σεξουαλική θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα είτε σε ατομική βάση είτε σε συνεργασία με τον σεξουαλικό σύντροφο ενός ατόμου. Στη σεξουαλική θεραπεία έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενήλικας, ανεξάρτητα από τη σεξουαλική του ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων τρίτης ηλικίας και της ΛΟΑΤ+ κοινότητας.
Πώς λειτουργεί;
Μολονότι, η σεξουαλική θεραπεία αξιοποιεί συγκεκριμένες θεραπευτικές τεχνικές, θα μπορούσαμε να πούμε, πως διαθέτει ένα κοινό λειτουργικό υπόβαθρο με τις υπόλοιπες μορφές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Ο σεξουαλικός θεραπευτής, αφού λάβει ένα λεπτομερές ψυχοσεξουαλικό ιστορικό, στη συνέχεια θα σχεδιάσει και θα προτείνει ένα ειδικά διαμορφωμένο θεραπευτικό πλάνο, με βάση τις ανάγκες του θεραπευόμενου ή του ζευγαριού.
Ο θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να επεξεργαστεί τις συναισθηματικές του δυσκολίες ή προηγούμενες εμπειρίες, που ενδεχομένως να συμβάλλουν στην εκδήλωση του παρόντος σεξουαλικού προβλήματος. Στην περίπτωση, όπου η θεραπεία απευθύνεται στο ζευγάρι, τότε οι σύντροφοι αναμένεται να μάθουν, πώς να δημιουργούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και πώς να συζητούν με ειλικρίνεια πάνω στις σεξουαλικές τους επιθυμίες και ανάγκες.
Ο θεραπευτής μπορεί να προτείνει στο ζευγάρι συγκεκριμένες ασκήσεις, προκειμένου να κάνει τους συντρόφους να εξοικειωθούν σεξουαλικά και να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το πρόβλημά τους. Στόχος των ασκήσεων αυτών είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν να απολαμβάνουν ο ένας την παρουσία του άλλου, χωρίς να μετατρέπουν τον οργασμό σε αυτοσκοπό και χωρίς να αγχώνονται.
Για ένα επιτυχημένο sex therapy σημαντικό ρόλο παίζει η δέσμευση του ζευγαριού στη θεραπεία, καθώς και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και με τον θεραπευτή. Όσο καλύτερη είναι η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο πιο αποτελεσματική και βραχύχρονη θα είναι η θεραπεία.