Ομιλίες

Η διαχείριση του stress ως αποτέλεσμα της ποιότητας ζωής και των ψυχοκοινωνικών συγκρούσεων στην Αναπαραγωγική Υγεία

Ημερίδα Υπογεννητικότητας και Υπογονιμότητας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 Συνεδρία