Σεξουαλική υγεία και η σημασία της σεξουαλικής αγωγής

Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023

Master of Science (MSc) in “Health Education”

Διάλεξη του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: “Σεξουαλική υγεία και η σημασία της σεξουαλικής αγωγής”

Ώρες διεξαγωγής: 16:00-19:00

Τόπος διεξαγωγής & Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών