Σεξουαλική αγωγή στην εφηβεία

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Ομιλία των Ψυχολόγων και Επιστημονικών Συνεργατών του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Καρυοφύλλη Δήμητρα και Πλουμάκη Μαρία

Ώρα διεξαγωγής: 5:00 μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής: 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής