Εξωσυζυγικές Σχέσεις ως Αποφόρτιση του Δυναμικού της Σχέσης

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Oμιλία του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: Εξωσυζυγικές Σχέσεις ως Αποφόρτιση του Δυναμικού της Σχέσης

Ώρες διεξαγωγής: 18:30-20:30

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Τόπος διεξαγωγής: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ)