Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στις σχέσεις

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Oμιλία του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: «Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στις σχέσεις»

Ώρες διεξαγωγής: 16:00-18:00

Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Τόπος διεξαγωγής: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ)