Καλοκαίρι και σεξουαλικότητα

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Σεξολογίας του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: Καλοκαίρι και σεξουαλική συμπεριφορά

Φορέας Διοργάνωσης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ώρα διεξαγωγής: 14:00-15:00

Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά