Οικονομική κρίση και κοινωνία. Η ερωτική και σεξουαλική ζωή

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022,

Ημερίδες Μεταβολισμού: Από την Τεκμηριωμένη Γνώση στην Ορθή Κλινική Πράξη

Διοργάνωση: Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.

Ομιλία με θέμα: «Οικονομική κρίση και κοινωνία. Η ερωτική και σεξουαλική ζωή»

Ώρες Διεξαγωγής της Ομιλίας: 20:00-20:30

Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel ΑΘΗΝΑ