Μορφές παιδικής κακοποίησης και σαδομαζοχιστικές τάσεις στην ενήλικη ζωή

Η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου, ενώ η πιο κρίσιμη περίοδος γι’ αυτήν θεωρείται η παιδική ηλικία. Η ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας του ατόμου κατά την παιδική ηλικία επηρεάζεται αρνητικά από τραυματικές εμπειρίες ζωής, όπως κακοποίηση, η οποία συσχετίζεται με την εκδήλωση σεξουαλικής παθολογίας και συναισθηματικής δυσφορίας.  

Από τις πιο χαρακτηριστικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η παιδική κακοποίηση είναι οι αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης παραφιλικής συμπεριφοράς, δηλαδή επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές παρορμήσεις, φαντασιώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες είναι αποκλίνουσες, παράξενες και ασυνήθιστες, όπως φετίχ, σεξουαλικός σαδισμός, μαζοχισμός κλπ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εκδήλωση παραφιλίας δεν θεωρείται a priori παθολογική κατάσταση, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε τέτοια όταν οι σεξουαλικές προτιμήσεις και επιθυμίες του ατόμου δυσχεραίνουν την λειτουργικότητα του σε διαπροσωπικό ή και σεξουαλικό επίπεδο και του προκαλούν σημαντική συναισθηματική δυσφορία.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sexologies, σε δείγμα 1219 ενηλίκων ((51% άνδρες, Μ.Ο. ηλικίας: 39 έτη) αξιολογήθηκε η συσχέτιση διαφορετικών ειδών κακοποίησης (σεξουαλική, ψυχολογική, σωματική) και εμφάνισης σεξουαλικού σαδισμού και μαζοχισμού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

  • 58% είχε υποστεί ψυχολογική κακοποίηση
  • 20% σωματική κακοποίηση
  • 10% σεξουαλική κακοποίηση
  • 56% αυτών που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση εμφάνιζαν ακραίας μορφής μαζοχιστική συμπεριφορά σε σύγκριση με το 21% όσων δεν είχαν υποστεί κακοποίηση, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να αφορούν τις γυναίκες
  • 60% αυτών που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση εμφάνιζαν ακραίας μορφής σαδιστική συμπεριφορά πχ απειλές θανάτου, πρόκληση τραυματισμού με μαχαίρι, σε σύγκριση με το 31% όσων δεν είχαν υποστεί κακοποίηση, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να αφορούν τους άνδρες
  • Η ψυχολογική κακοποίηση συσχετίστηκε περισσότερο με ήπιας μορφής μαζοχιστική και σαδιστική συμπεριφορά (δέσιμο και πρόκληση πόνου), ενώ η σωματική κακοποίηση είχε τη μικρότερη συσχέτιση με την εμφάνιση σαδομαζοχιστικών τάσεων στην ενήλικη ζωή

Διδυμοπούλου Αγγελική

Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πηγή: Abrams, M., Chronos, A., & Grdinic, M. M. (2022). Childhood abuse and sadomasochism: New insights. Sexologies.