Πώς η στάση του γονέα επηρεάζει τις σχέσεις του εφήβου

Τα πρώτα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρά το νεογέννητο βρέφος είναι οι γονείς του, η πυρηνική οικογένεια. Είναι επιβεβαιωμένο επιστημονικά πως το περιβάλλον αυτό, σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες αναπτυξιακές διαστάσεις, καθορίζει τα χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης και της προσωπικότητας του εφήβου (κι αργότερα του ενηλίκου).

Ο ρόλος του γονέα διαμορφώνεται από πλήθος παραγόντων, όπως κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί, ιστορικοί, την προσωπική του εμπειρία κ.α. Για την περαιτέρω εξέλιξη του πεδίου «αποτελεσματικός γονέας» έρχεται μια νέα μελέτη από το πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναζήτησαν τη συσχέτιση του θετικού οικογενειακού κλίματος με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ικανότητα του παιδιού, ως νέος ενήλικας, να δημιουργήσει υγιείς ρομαντικές σχέσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 974 έφηβα άτομα, τα οποία ερωτήθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου, για το οικογενειακό κλίμα, τις στρατηγικές πειθαρχίας των γονιών τους, πόσο κατηγορηματικές ήταν αυτές, καθώς κι εάν είχαν θετικές αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Οι ίδιοι έφηβοι ερωτήθηκαν ξανά στα 19,5 έτη τους σχετικά με τα συναισθήματα αγάπης για το σύντροφό τους, αν μπορούσαν να λύσουν εποικοδομητικά προβλήματα στη σχέση κι αν ήταν ποτέ βίαιοι με το σύντροφό τους, είτε σωματικά είτε λεκτικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το θετικό οικογενειακό κλίμα και η αποτελεσματική γονική μέριμνα στην εφηβεία σχετίζονταν με καλύτερες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στις ρομαντικές σχέσεις των νέων ενηλίκων. Επιπλέον, τα παιδιά που είχαν πιο θετική δέσμευση με τους γονείς τους κατά την εφηβεία ανέφεραν ότι αισθάνονται περισσότερη αγάπη και σύνδεση στις σχέσεις τους με τους νέους ενήλικες.

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως η «οικοδόμηση» μελλοντικών ανθρώπων που θα χαρακτηρίζονται από σεβασμό, αγάπη και αποδοχή του άλλου απαιτεί συνεχή επιμονή κι ενασχόληση. Η εξασφάλιση ενός θετικού, μη επικριτικού/βίαιου περιβάλλοντος, που διαπνέεται από αγάπη κι ενσυναίσθηση, δίνει στα παιδιά την ασφάλεια να αναπτυχθούν υγιώς ψυχοσυναισθηματικά αλλά και να διαμορφώσουν ένα υγιές πρότυπο διαχείρισης ρομαντικώνσχέσεων, χωρίς τη χρήση βίας και επιβολής.

Πηγή: Xia, M., Fosco, G. M., Lippold, M. A., & Feinberg, M. E. (2018). A Developmental Perspective on Young Adult Romantic Relationships: Examining Family and Individual Factors in Adolescence. Journal of youth and adolescence47(7), 1499-1516.