Ο σύγχρονος γιατρός έχοντας περισσότερα όπλα διαγνωστικά και θεραπευτικά καλείται να απαντήσει στη σημερινή εύλογη ανάγκη του ανθρώπου που νοσεί μεν, αλλά θέλει να απολαμβάνει και να χαίρεται τη σχέση του με το σύντροφο του.

Με αυτό το σκοπό το βιβλίο αυτό, παντρεύει τους δύο βασικούς άξονες της ζωής μας, το βιολογικό και το σεξουαλικό, όπως η σύγχρονη ιατρική καθορίζει.

Ο σημερινός άνθρωπος που πάσχει και ζητά λύσεις μέσα από τη νοσολογική του κατάσταση, απαιτεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που η σεξουαλική και συναισθηματική ικανοποίηση του προσφέρει.