Αρχεία: Θεραπείες

Υπερσεξουαλικότητα

Υπερσεξουαλικότητα   Ως υπερσεξουαλικότητα ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, έντονη ασχολία του ατόμου με σεξουαλικές