Χρήση διαδικτύου και σεξουαλικότητα, σε άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών.

Το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό μέσο που παρέχει ανώνυμη και εύκολη πρόσβαση σε διάφορα σεξουαλικά περιεχόμενα. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου που δαπανάται στο διαδίκτυο σχετίζεται θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητα.Παράλληλα μεγάλο μέρος των χρηστών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως μέσο σεξουαλικής έκφρασης αλλά και διεξόδου- αγχόλυσης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που λαμβάνει χαρακτήρα καταναγκαστικό.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η σεξουαλική ζωή ατόμων μεγάλης ηλικίας παρουσιάζει διάφορες μεταβολές. Μια από τις συχνότερες μεταβολές είναι η μείωση των σεξουαλικών επαφών, ενώ η χρήση του πορνογραφικού υλικού στις ηλικίες άνω των 50 ετών έχει βρεθεί να σχετίζεται με μειωμένη σεξουαλική ικανοποίηση από τη σχέση.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2020 στο επιστημονικό περιοδικό Sexuality Research and Social Policy, μελέτησε τους λόγους και τα ατομικά χαρακτηριστικά των ανδρών και γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για τη σεξουαλική τους ικανοποίηση. Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 799 συμμετέχοντες, από τους οποίους οι 436 (54.5%) ήταν άνδρες. Η ηλικία του δείγματος ήταν 55-96 ετών, με μέσο όρο τα 60 έτη. Μεταξύ των άλλων αξιολογήθηκε η συχνότητα του αυνανισμού, η συχνότητα του διαδικτύου για τη σεξουαλική ικανοποίηση, η συχνότητα της σεξουαλικής επαφής, η ικανοποίηση από τη σεξουαλική επαφή, η ποιότητα ζωής τους και η ποιότητα της συναισθηματικής σχέσης εφόσον υπήρχε.Το 93% του δείγματος των ανδρών είχε σχέση ή ήταν παντρεμένο, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 88%.

Περίπου το 50% των συμμετεχόντων (Ν=404), είχαν σεξουαλική επαφή με το σύντροφό του τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα, ενώ 1-3 φορές το μήνα σεξουαλική επαφή είχε περίπου το 25% (Ν=202). Εκείνοι που είχαν σταματήσει τελείως τις σεξουαλικές επαφές με το σύντροφο αποτελούσαν το 10% του δείγματος (Ν=100).

Τρεις ήταν οι κυριότεροι σεξουαλικοί λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο: Χρήση πορνογραφικού υλικού (81% των ανδρών-31% των γυναικών ), ενημέρωση γύρω από το σεξ (49% των ανδρών-36% των γυναικών),επίσκεψη διαδικτυακών sexshop (35% των ανδρών-22% των γυναικών).

Αποτελέσματα:

  • Μεγαλύτερη συχνότητα αυνανισμού σε άνδρες και σε γυναίκες συσχετίστηκε με μεγαλύτερη πιθανότητα χρήση πορνογραφικού υλικού. Συγκεκριμένα για τους άνδρες οι πιθανότητες ήταν 18 φορές περισσότερες, ενώ για τις γυναίκες 17 φορές.
  • Η πιθανότητα χρήσης πορνογραφικού υλικού ήταν 4 φορές μεγαλύτερη σε άνδρες ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  • Οι γυναίκες που ήταν δυσαρεστημένες με την συχνότητα των σεξουαλικών τους επαφών, ήταν πιο πιθανό να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες γύρω από το σεξ, σε σχέση με τις γυναίκες που δήλωναν ικανοποιημένες.
  • Τα άτομα που αυνανίζονταν με μεγάλη συχνότητα (περισσότερο από 1φ την εβδομάδα), ήταν πιο πιθανόν να επισκεφτούν on line sex shop.
  • Οι συμμετέχοντες που είχαν ικανοποιητική συχνότητα και ποιότητα σεξουαλικών επαφών με το/τη σύντροφο, είχαν μικρότερες πιθανότητες να αυνανιστούν και να κάνουν χρήση πορνογραφικού υλικού.
  • Σεξουαλικά προβλήματα στον άνδρα όπως στυτική δυσλειτουργία ή μειωμένη σεξουαλική επιθυμία συνδέθηκε με μεγαλύτερη πιθανότητας χρήσης πορνογραφικού υλικού.
  • Οι άνδρες αυνανίζονταν συχνότερα σε σχέση με τις γυναίκες. Ο αυνανισμός 1φ την εβδομάδα για τους άνδρες που αυνανίζονταν ήταν 43% σε σχέση με το 16% των γυναικών.

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα άνω των 50 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μια πηγή για σεξουαλικά ερεθίσματα και για την ενίσχυση της σεξουαλικής επαφής με το/τη σύντροφο, ενώ τα διαδικτυακά sex shop μπορεί να ενισχύσουν τη συχνότητα των σεξουαλικών τους επαφών. Παρόλα αυτά τονίζεται η συσχέτιση κατάχρηση πορνογραφικού υλικού, με την παραμέληση της σχέσης τόσο σε επίπεδο σεξουαλικό όσο και συναισθηματικό-επικοινωνιακό.

Παπαδόπουλος Περικλής

Κλινικός Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής,

Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ

Πηγή: Ševčíková, A., VašekD., BlinkaL. etal. Markers of Sexual Life and Health in Association with Internet Use for Sexual Purposes in Czechs Aged 50 and Older. Sex Res Soc Policy (2020).