Διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχική υγεία και κοινωνικές επιπτώσεις

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

11ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Διαχείρισης Σοβαρών & Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών

Ο Δρ Θ. Ασκητής θα συμμετάσχει, μαζί με τον Δρ Λ. Αθανασιάδη, στο Προεδρείο της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: “Σεξουαλικότητα και Covid-19”, ενώ θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: “Διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχική υγεία και κοινωνικές επιπτώσεις”.

Φορέας Διεξαγωγής: Εταιρεία Μελέτης Σοβαρών και Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών «ΑΝΑΚΤΗΣΗ»

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο AKS Porto Heli, Πόρτο Χέλι

Ώρες Διεξαγωγής: 3:40-15:00