Εγωπάθεια στη συντροφική σχέση

Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Oμιλία του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: Εγωπάθεια στη συντροφική σχέση

Ώρα διεξαγωγής: 18:00

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Τόπος διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, Ρόδου 9 Καλαμπάκα

Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας