Γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, Διαδικτυακή ομιλία, ΚΕ.ΜΕ.ΦΙ, 09-02-2022

Ομιλία του Δρ. Ασκητή στο Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕ.ΜΕ.Φ.Ι.) για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα.

Ενδεικτικές υποενότητες:

  • Παράγοντες κινδύνου
  • Το προφίλ του θύτη
  • Ο ρόλος των media