Σεξ στη τρέχουσα κοινωνική συγκυρία

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021,

8ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Διοργάνωση: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Ομιλία με θέμα: «Σεξ στη τρέχουσα κοινωνική συγκυρία »

Ώρες Διεξαγωγής της Ομιλίας: 12:30-13:00

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή παρουσία