Υπογονιμότητα – Γονιμοποίηση μέσω δότη (σπέρματος / ωαρίων)

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας Δρ. Θάνος Ασκητής, αλλά και των social media στα οποία διανεμήθηκε. Πραγματοποιήθηκε από την 20/02/2022 έως τις 27/04/2022.