Οι ανιδιοτελείς άνθρωποι κάνουν πιο συχνά σεξ!

Οι ανιδιοτελείς άνθρωποι κάνουν πιο συχνά σεξ σύμφωνα με έρευνα

Η αλτρουιστική συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε όλους τους έμβιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου.

Τι είναι αλτρουισμός;

Αλτρουιστικές χαρακτηρίζονται οι συμπεριφορές που έχουν ως σκοπό την παροχή σε οφέλη σε έναν παραλήπτη, ασχέτως των βαθύτερων ψυχολογικών κίνητρων εκείνου που ενεργεί αλτρουιστικά.

Γιατί υπάρχει η αλτρουιστική συμπεριφορά;

Οι πρώτοι ερευνητές που μελέτησαν την αλτρουιστική συμπεριφορά υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται δίχως εγωισμό με σκοπό να λάβουν οφέλη στο μέλλον. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες πιστεύουν πως υπάρχουν κ άλλοι λόγοι που καθιστούν κάποιον αλτρουιστή. Πιθανότατα η αλτρουιστική συμπεριφορά να έχει εξελιχθεί στο ανθρώπινο είδος, εν μέρει, ως σήμα μετάδοσης διαφόρων επιθυμητών ιδιοτήτων που βοηθούν το άτομο στην αναπαραγωγή. Μάλιστα, σε διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και τα δυο φύλα έχουν δείξει προτίμηση στα αλτρουιστικά χαρακτηριστικά ενός πιθανού μελλοντικού συντρόφου και κυρίως οι γυναίκες.

Σύμφωνα με νέα έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Nipissing και το Πανεπιστήμιο του Guelph με έδρα τον Καναδά και η οποία δημοσιεύτηκε στο British Journal of Psychology, η ανιδιοτέλεια φαίνεται πως μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική επιτυχία «ζευγαρώματος» στους δυτικούς πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει ότι η ανιδιοτέλεια συμβάλει στην πιο εύκολη σύναψη και διατήρηση μιας σχέσης, είτε σταθερής είτε περιστασιακής. Επιπλέον, οι αλτρουιστές έχουν περισσότερους συντρόφους από τους μη αλτρουιστές.

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 800 άνθρωποι, ηλικίας από 16 έως 47 και οι οποίοι είναι κάτοικοι του Οντάριο του Καναδά. Για τους σκοπούς της έρευνας οι συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις ερωτικές τους σχέσεις και την κλίση τους στο να βοηθούν άλλους ανθρώπους, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπίες, δωρίζοντας αίμα, βοηθώντας ξένους να περάσουν το δρόμο, δωρίζοντας τα κέρδη τους, βοηθώντας συμμαθητές κλπ.

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι αλτρουιστές ανέφεραν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, περισσότερους περιστασιακούς σεξουαλικούς συντρόφους και πιο συχνό σεξ με τη τωρινή τους σχέση. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πως γενικά τα ανιδιοτελή άτομα έχουν αυξημένα ποσοστά επιτυχίας στα ραντεβού και το σεξ. Παρόλα αυτά, η ανιδιοτέλεια αποτελεί μεγαλύτερο προσόν για τον άντρα απ’ ότι για τη γυναίκα, καθώς επηρεάζει με πιο θετικό τρόπο την ύπαρξη σεξουαλικών συντρόφων καθ όλη τη διάρκεια ζωής. Βασιζόμενοι στα παραπάνω δεδομένα οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν την έρευνα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αλτρουιστές έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στη σύναψη ερωτικής σχέσης και ότι ο αλτρουισμός, ως χαρακτηριστικό, λειτουργεί ως σήμα που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αρετές του ατόμου που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν και οι οποίες εκπέμπονται σε έναν πιθανό μελλοντικό σύντροφο. Τέλος, οι ερευνητές πιστεύουν πως η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί την βάση πάνω στην οποία μπορεί να διερευνηθεί μελλοντικά πώς διαφορετικά είδη αλτρουισμού επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την επιτυχία «ζευγαρώματος».

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

Arnocky, S., Piché, T., Albert, G., Ouellette, D., & Barclay, P. (2017). Altruism predicts mating success in humans. British Journal of Psychology, 108(2), 416-435