Διαδίκτυο και εφηβεία

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ομιλία των Ψυχολόγων και Επιστημονικών Συνεργατών του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Διδυμοπούλου Αγγελική και Καρυοφύλλη Δήμητρα, με θέμα: “Διαδίκτυο και εφηβεία”

Ώρα διεξαγωγής: 18:30

Τόπος διεξαγωγής: 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου