Εκδήλωση τρυφερότητας στο σεξ και ευημερία

Η σεξουαλική επαφή αποτελεί μια παράμετρο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων που έχει μελετηθεί σε σχέση με την ψυχική και σωματική ευημερία (well-being) των ανθρώπων. Αναλυτικότερα, έρευνες έχουν συσχετίσει τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών (sexual activity) και τη σεξουαλική ικανοποίηση (sexual satisfaction) με αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή (life satisfaction) και τη βίωση θετικών συναισθημάτων (positive emotions).

Ένα από τα πιο συχνά κίνητρα για σεξουαλική επαφή είναι η τρυφερότητα (affection) και η εγγύτητα (intimacy )που μοιράζεσαι με τον σύντροφο μέσα από αυτήν, με το άγγιγμα να αποτελεί την πιο συχνή εξωλεκτική μορφή εκδήλωσης της, που επιδρά θετικά στην ψυχική και σωματική ευημερία. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκδηλώσεις τρυφερότητας που μοιράζεται το ζευγάρι, ειδικά μετά τη σεξουαλική συνεύρεση, αποτελούν τον παράγοντα που διαμεσολαβεί και εξηγεί τη συσχέτιση της σεξουαλικής επαφής με τη γενική ευημερία στη ζωή του ανθρώπου. Τα ζευγάρια που αγκαλιάζονται και ανταλλάσσουν τρυφερά λόγια και φιλιά μετά το σεξ βιώνουν μακροχρόνια ευτυχία.

Πιο συγκεκριμένα, σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2017 στο περιοδικό Personality and Social Psychology Bulletin, περιλάμβανε 2 έρευνες, με την πρώτη να έχει δείγμα 335 ετεροφυλόφιλων ατόμων σε σχέση (138 άνδρες, 197 γυναίκες), εκ των οποίων το 84%ήταν παντρεμένοι ή συζούσαν, και τη δεύτερη να έχει δείγμα 74 ζευγάρια (Μ.Ο. ηλικίας: 17-60 έτη), όπου ερωτήθηκαν και οι δύο σύντροφοι. Μια επιπλέον μελέτη περιλάμβανε 106 ζευγάρια (Μ.Ο. ηλικίας: 36 έτη) που κρατούσαν «σεξουαλικό ημερολόγιο» για διάστημα 6 ημερών, και τα οποία συμπλήρωσαν επαναληπτικά ερωτηματολόγια (follow up) μετά από 6 μήνες. Όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα και την ποιότητα των σεξουαλικών επαφών και των τρυφερών αγγιγμάτων στις σχέσεις τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερες εκδηλώσεις τρυφερότητας ανέφεραν τόσο περισσότερα ήταν και η γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή αλλά και τα θετικά συναισθήματα που βίωναν. Επίσης, φάνηκε ότι τα ζευγάρια που αποκομίζουν θετικά αισθήματα από τη σεξουαλική επαφή αντιμετωπίζουν μικρότερη πιθανότητα μείωσης της ικανοποίησης από τη σχέση τους σε βάθος χρόνου. Το σεξ φάνηκε να αποτελεί έναν τρόπο ενδυνάμωσης και ισχυροποίησης της σχέσης των ζευγαριών.

Η παραπάνω έρευνα ανέδειξε τη σημασία του σεξ και της (εξωλεκτικής) τρυφερότητας που μοιράζεται το ζευγάρι για την διατήρηση της ευημερίας και της ικανοποίησης, τόσο ατομικά όσο και ως ζευγάρι. Αυτό είναι σημαντικό ναλαμβάνεται υπόψιν ειδικά στην εποχή μας, όπου η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ολοένα και αυξάνεται.

Αγγελική Διδυμοπούλου

Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πηγή: Debrot A, Meuwly N, Muise A, Impett EA, Schoebi D. (2017). More Than Just Sex: Affection Mediates the Association Between Sexual Activity and Well-Being. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(3), 287–299.